Anne-Lise Vangen

Psykomotorisk fysioterapeut

Hjelpepleierskole, Psykologi grunnfag 1977

Statens fysioterapi skole, Bergen 1981

Norsk Psykomotorisk Fysioterapi 1986

Norsk Akupunkturskole 1996

Basic Body Awareness Methodology, BBAM

( Basal Kroppskjennskap, BK) Bergen 2005

Læingsorientert Fysioterapi LOF

Nærværstrening

T`ai chi chuan

Interessefelt: Kropp-psyke, Bevegelses-kvalitet, Mentalt nærvær, Forebygging, alle aldre, Fokus på det friske, ressursene

906 71 618

alvangen@combitel.no