Østeråsklinikken tilbyr et nytt sålekonsept for aktiv sport og daglig aktivitet. Vi har i tillegg til Supersole de to andre såletyper Gait Tec og Formthotics.

Ta kontakt for informasjon om de forskjellige såletyper.