Diagnosisk-ultralyd

Diagnostisk ultralyd brukes til å scanne ledd, hevelse i ledd, muskulatur, sener, seneskjeder, nerver, skjelett, slimposer, leddbånd, etc.

Ultralydapparatene har en oppløsning som gir oss muligheten til å se langt flere detaljerte strukturer enn f.eks. ved MR, CT eller røntgen. Gjennom ultralydundersøkelsen kan vi også teste strukturer i bevegelse, som ikke er mulig med MR, CT og røntgen. Det kan være behov for en slik ultralydundersøkelse for å avkrefte eller bekrefte funn ved den fysiske (kliniske) undersøkelsen. Klinisk undersøkelse kan sammen med diagnostisk ultralydundersøkelse hjelpe oss med å stille riktig diagnose og vurdere prognose på eventuell skade eller irritasjon i aktuelt vev. Noen ganger trenger vi i tillegg supplerende undersøkelser.

Ved Østeråsklinikken tilbyr vi blandt annet behandling for:  

  • Frozen shoulder
  • Slimposebetennelser
  • Synovitter 
  • Artritter/kapsulitter
  • Arthrose
  • Forkalkninger/kalkskyllinger
  • Betennelser langs nerver
  • Triggerfinger
  •  De’Quarvain
  • Carpaltunnel

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling:

 

Kortisoninjeksjonen, om dette er ønsket behandlingsalternativ, brukes for akutte betennelsesreaksjoner. Hyaluronsyreinjeksjoner brukes for å smøre opp et ledd som enten er tørt, eller har en del ujevnheter grunnet f.eks. slitasjegikt. Platerikt plasma brukes for å akselerere tilhelingsprosesser og å roe betennelsesreaksjoner, men her får en også en økt egenproduksjon av hyaluronsyre, med dertil ønsket effekt. Ultralydveiledet injeksjon tilrettelegger for at vi kan se nålespissen treffe aktuell struktur. For å verifisere at vi er i riktig struktur, kan vi bruke lokalanestesi/diagnostisk blokade for å bekrefte funn gjennom klinisk undersøkelse. Sannsynligheten for treff økes vesentlig, og dermed også potensiell behandlingseffekt ved injeksjon. Behovet for flere behandlinger reduseres da vesentlig. Ultralydveiledet injeksjon kan brukes mot mange tilstander i hele kroppen. For de med nålefobi, kan vi bruke en steril lokalbedøvelse/gel over injeksjonsstedet, som da døyver selve nålestikket.

Samråd med fastlegen:

All injeksjonsbehandling skjer i samråd mellom pasienten, med pasientens fastlege og undertegnede. Lokalanestesi og kortison fås gjennom e-resept hos fastlegen.

Ved injeksjon av kortison 

Kortisoninjeksjonen brukes ved akutte betennelsesreaksjoner. All injeksjonsbehandling skjer i samråd mellom pasienten, med pasientens fastlege (noenn ggr med samarbeidende lege) og undertegnede. Lokalanestesi og kortison fås gjennom e-resept hos fastlegen som må godkjenne tiltaket før vi går for injeksjon. 

Hyaluronsyreinjeksjoner (HS) 

Hyaluronsyre settes også ultralydveiledet i artrose(slitasje)ledd, for å smøre leddene. Det er gode studier som viser at Hyaluronsyre også har en betennelsesdempende effekt, som kortison, men da uten bieffekter. 

Vi ser best effekt av hyaluronsyre i arthroseledd med lett til moderat slitasje. Slike injeksjoner med hyaluronsyre kan da vesentlig utsette proteseoperasjoner som erstatning for slitasjeleddene, typisk i knær og hofter. Om leddene er veldig irriterte, hovne og vonde, kan det være gunstig å sette kortison sammen med hyaluronsyren for å bedre effekten av hyaluronsyren. 

Platerikt plasma (PRP)

Østeråsklinikken har siden 2016 tilbudt injeksjon av platerikt plasma (Autolog Conditioned Plasma (ACP)) som med sin høye konsentrasjon av blodplater og vekstfaktorer, støtter opp om kroppens selvhelbredende prosesser. Platerikt plasma (PRP) brukes for å bremse artroseutvikling i våre ledd, akselerere tilhelingsprosesser i sener/leddbånd og å roe betennelsesreaksjoner PRP tryller ikke og trenger et strengt regime etter injeksjon, for å fremme ønsket effekt. Noen ggr gjennom avlastning/beskyttelse av injisert del, mens andre ggr er det endret/hardere trening som skal til. PRP kan gi en økt egenproduksjon av hyaluronsyre, med dertil ønsket effekt. 

Platerikt plasma har en høy konsentrasjon av kroppens egne blodplater (Thrombocytter) samt vekstfaktorer som hentes ut fra pasientens eget sentrifugerte blod. De røde og hvite blodcellene sorteres ut gjennom en utskillelsesprosedyre. ACP blir deretter injisert i det området der vi ønsker en økt grad av tilhelning av en skadet struktur, eller bremsing av artrose i f.eks. kne/hofte/ankel/skulder/albue/håndledd og i de mindre leddene i kroppen.

ACP brukes ved artrose (kort fortalt slitasjegikt, grad 1-3) og muskel-, sene-, kapsel-, leddbåndskader, gjerne i hofte, knær, langvarig tennisalbue, jumpers knee, akilles, plantar fascitt og skulderseneskader (kort fortalt bløtvev). Dokumentasjonen har så langt vært best på slitasjegikt av knær, men de siste årene har det kommet veldig mye lovende og spennende forskning også på bløtvev.

Fra pasienten gir blod, til injeksjonen er ferdig, tar normalt under 30 min. Det er i utgangspunktet ingen restriksjoner på aktivitet etter slike injeksjoner, om den settes i ledd. Setter vi injeksjonen i senevev, anbefales strengere rutiner mht opptrening over en periode. For ledd, anbefales tre påfølgende injeksjoner at behandlingen, for at skal ha best mulig effekt, der tiden mellom avhenger av struktur som skal behandles. For bløtdeler anbefales gjerne 1, men noen ggr anbefales en oppfølgende injeksjon om en når et platå før en er helt bra. 

Trombocyttene (Blodplatene) som injiseres, spiller en viktig rolle i tilhelning av skadet eller betent vev. I skadet område frigir hver blodplate rundt 300 vekstfaktorer som setter i gang gjenopprettelse av skadet vev og hemmer smertefulle betennelsesprosesser. Da virkestoffet er fra din egen kropp, tolereres det bedre med minimal risiko for allergisk reaksjon. Det tilsettes ikke noen virkestoff. Ved større skader i bløtvev kan det være anbefalt å tilsette ett collagen som er helt likt menneskelig type 1 collagen. Men her er også alle DNA fjernet for å unngå allergisk reaksjon.

Injeksjon av platerikt plasma, grunnet artrose i knær, sammen med f.eks. Aktiv A som gruppe/styrketreninger her et veldig godt tilskudd som opptrening. Det er sterk støtte i litteraturen på området innen både platerikt plasma og selvsagt for styrketrening. Platerikt plasma er brukt ved Olympiatoppen i en årrekke. I Oslo Vest/Bærum er det Østeråsklinikken som først startet opp med platerikt plasma ved bruk av Arthrex sitt system. Pr i dag er det undertegnede som har satt klart flest injeksjoner med PRP (gjennom bruk av ACP-systemet) ultralydveiledet i Norge, og resultatene er som forventet positive.

Kontakt manuellterapeut Geir Talgø, om dette er noe du vurderer

Referanser:

1. Retningslinjer for retningslinjer. Prosesser og metoder for utvikling og implementering av faglige retningslinjer. [IK 2653 revidert utgave 2002]. Statens Helsetilsyn; 2002.

2. Guidelines C to A the PHS on CP, Medicine I of. Clinical Practice Guidelines: Directions for a New Program. National Academies Press; 1990.

3. Faggruppen for manuell terapi. Retningslinjer for undersøkelse innen manuellterapi – generell del. Norsk Fysioterapeut Forbund; 2003.

4. Faggruppen for manuell terapi. Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi. Norsk Fysioterapeut forbund; 2003.

5. Manuellterapeutenes Servicekontor. Retningslinjer for billeddiagnostisk utredning. 2007.

6. Faggruppen for manuell terapi. Retningslinjer for henvisning til fysioterapi. Norsk Fysioterapeut forbund; 2003.

7. St.meld. nr. 47 (2008–2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Det kongelige helse og omsorgsdepartement; 2009. E Lærum, Brox J, Storheim K. Nasjonale kliniske retningslinjer. Korsryggsmerter – med og uten nerverotaffeksjon. [Internet]. Oslo: FORMI, Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser/Sosial- og helsedirektoratet; 2007. Available from: www.formi.no

8. Saunders S, Longworth S. Injection Techniques in Musculoskeletal Medicine: A Practical Manual for Clinicians in Primary and Secondary Care, 4th ed. Churchill Livingstone; 2011. ISBN: 978-07-020-3565-4

9. Jacobson Jon A. Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound, 2 utgISBN: 978-1-4557-3818-2

10. «Videreutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet», MANTULT664 og 665. Universitet i Bergen.

11. Lokal injeksjonsbehandling av smerte- og betennelsestilstander i muskel- og skjelettapparatet: 13. Boehringer Ingelheim Norway KS, Postboks 405, N-1373 Asker; 2011

12. Injeksjonsbehandling. En klinisk veiledning for allmennpraksis: Bindal legekontor, 7980 Terråk; 2011.

13. Heavner JE. Local anestheticsCurr.Opin.Anaesthesiol. 2007;20(4):336-342.

14. Achar S, Kundu S. Principles of office anesthesia: part I. Infiltrative anesthesiaAm.Fam.Physician. 2002;66(1):91-94.

15. Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev. 2006(2):CD005328.

16. Smidt N, van der Windt DA, Assendelft WJ, Deville WL, Korthals-de Bos IB, Bouter LM. Corticosteroid injections, physiotherapy, or a wait-and-see policy for lateral epicondylitis: a randomised controlled trial. LancetFeb 23 2002;359(9307):657-662.

17. Blanchard V, Barr S, Cerisola FL. The effectiveness of corticosteroid injections compared with physiotherapeutic interventions for adhesive capsulitis: a systematic review. PhysiotherapyJun 2010;96(2):95-107.

18. Barr S, Cerisola FL, Blanchard V. Effectiveness of corticosteroid injections compared with physiotherapeutic interventions for lateral epicondylitis: a systematic review. PhysiotherapyDec 2009;95(4):251-265.

19. Coombes BK, Bisset L, Vicenzino B. Efficacy and safety of corticosteroid injections and other injections for management of tendinopathy: a systematic review of randomised controlled trials. Lancet. Nov 20 2010;376(9754):1751-1767.

20. Peters-Veluthamaningal C, Winters JC, Groenier KH, Meyboom-de Jong B. Randomised controlled trial of local corticosteroid injections for carpal tunnel syndrome in general practice. BMC Fam Pract2010;11:54.

21. 4. Sibbitt WL, Jr., Band PA, Chavez-Chiang NR, Delea SL, Norton HE, Bankhurst AD. A randomized controlled trial of the cost-effectiveness of ultrasound-guided intraarticular injection of inflammatory arthritis. J. RheumatolFeb 2011;38(2):252-263.

22. de Jesus JO, Parker L, Frangos AJ, Nazarian LN. Accuracy of MRI, MR arthrography, and ultrasound in the diagnosis of rotator cuff tears: a meta-analysis. AJR. Am. J. RoentgenolJun 2009;192(6):1701-1707.

23. Nazarian LN. The top 10 reasons musculoskeletal sonography is an important complementary or alternative technique to MRI. AJR. Am. J. RoentgenolJun 2008;190(6):1621-1626.

24. Patil P, Dasgupta B. Role of diagnostic ultrasound in the assessment of musculoskeletal diseases. Ther Adv Musculoskelet Dis. Oct 2012;4(5):341-355.

25. Soh E, Li W, Ong KO, Chen W, Bautista D. Image-guided versus blind corticosteroid injections in adults with shoulder pain: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2011;12:137.

26. Bloom JE, Rischin A, Johnston RV, Buchbinder R. Image-guided versus blind glucocorticoid injection for shoulder pain. Cochrane Database Syst Rev. 2012;8:CD009147.

27. Ekeberg OM, Bautz-Holter E, Tveita EK, Juel NG, Kvalheim S, Brox JI. Subacromial ultrasound guided or systemic steroid injection for rotator cuff disease: randomised double blind study. BMJ. 2009; 338: a3112.

28. Norsk Legemiddelhåndbok. Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok, 2013. http://www.legemiddelhandboka.no.

29. Iagnocco A, Naredo E. Ultrasound-guided corticosteroid injection in rheumatology: accuracy or efficacy? Rheumatology (Oxford). 2010 Aug;49(8):1427–8.

30. . Arroll B, Goodyear-Smith F. Corticosteroid injections for osteoarthritis of the knee: meta-analysis. BMJ. 2004 Apr 10;328(7444):869.

31. Bellamy N, Campbell J, Welch V, Gee TL, Bourne R, Wells GA. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee (Review). 2009 [cited 2013 Mar 14]; Available from: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005328.pub2/full .

32. Kruse DW. Intraarticular cortisone injection for osteoarthritis of the hip. Is it effective? Is it safe? Current reviews in musculoskeletal medicine. 2008;1(3):227–33.

33. Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee (Review). 2005

34. Harstad H SC, Prestegaard T, Haugen S, Bryne B, Wormgoor M. Ultralydveiledet sterioideinjeksjon hos pasienter medd adhesiv kapsulitt i skulder. En ny metode. Idrettsmedisin, 2009;2:28-34

35. Moore PA, Hersh EV. Local anesthetics: pharmacology and toxicity. Dent.Clin.North Am. 2010;54(4):587-599.

36. http://www.felleskatalogen.no/medisin/xylocain-inj-astrazeneca-565547

37. http://www.felleskatalogen.no/medisin/kenacort-t-bristol-myers-squibb-560489

38. Sibbitt VVL, Peisajovich A, Michael AA, Park KS, Sibbitt RR, Band PA, Bankhurst AD. Does sonographic needle guidance affect the clinical outcome of intraarticular injections? J. Reumatol. 2009; 36(9):1892-902

39. Jüni P, Reichenbach S, Trelle S, et al. Efficacy and safety of intraarticular hyalan or hyaluronic acids for osteoarthritis of the knee: A randomized controlled trial. Arthritis Rheum, 2007;56:3610-3619.

40. Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Viscosupplementation for the treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2005;19:CD005321.

41. McArthur BA, Dy CJ, Fabricant PD, Valle AG. Long term safety, efficacy, and patient acceptability of hyaluronic acid injection in patients with painful osteoarthritis of the knee. Patient Prefer Adherence, 2012;6:905–10.

42. Strand V, Baraf HS, Lavin PT, Lim S, Hosokawa H. A multicenter, randomized controlled trial comparing single intra-articular injection og Gel-200, a new cross-linked formulation of hyaluronic acid, to phosphate buffered saline for treatment of osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis Cartilage. 2012 May;20(5):350-6.

43. Huang TL, Chang CC, Lee CH, Chen SC, Lai CH, Tsai CL. Intra-articular injections of sodium hyaluronate (hyalgan(r)) in osteoarthritis of the knee. A randomized, controlled, double-blind, multicenter trial in the Asian population. BMC Musculoskelet Disord, 2011;12:221.

44. Iannitti T, Lodi D, Palmieri B. Intra-articular injections for the treatment of osteoarthritis: focus on the clinical use of hyaluronic acid. Drugs R D, 2011;11:13–27.

45. Bard H. Intra-articular injections in osteoarthritis. Rev Prat, 2012;62:643–50.

46. Swiechowicz S, Ostalowska A, Kasperczyk A, Nowak D, Birkner E, Kasperczyk S. Evaluation of hyaluronic acid intra-articular injections in the treatment of primary and secondary osteoarthritis of the knee. Pol Orthop Traumatol, 2012;77:105–9.

47. Bellamy N, Campbell J, Welch V, Gee TL, Bourne R, Wells GA. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee (Review). Cochrane Database Syst Rev, 2006, 2. Utgave.

48. Y. Kusayama , Y. Akamatsu , K. Kumagai , H. Kobayashi , A. Nakazawa , T. Saito. Changes of the biomarkers in synovial fluid and clinical efficacy of intra-articular injection hyaluronic acid for patients with knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage 22 (2014) S478-9.

49. Mei-Dan O, Kish B, Shabat S, Masarawa S, Shteren A, Mann G, Nyska M. Treatment of osteoarthritis of the ankle by intra-articular injections of hyaluronic acid: a prospective study. J Am Podiatr Med Assoc. 2010 Mar-Apr;100(2):93-100.

50. Campbell KA, Bryan MD, Saltzman BM, MascarenhasKhair, Verma, Bach, Cole. Does Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injection Provide Clinically Superior Outcomes Compared With Other Therapies in the Treatment of Knee Osteoarthritis? A Systematic Review of Overlapping Meta-analyses. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, Available online 29 May 2015

51. Lawrence P, Stitik TP, Foye PM, Georgy, Patibanda, Chen. Use of Platelet-Rich Plasma in Intra-articular Knee Injections for Osteoarthritis: AS Systematic Review. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, 2015;7:637-648

52. Jeung DU, Lee CR, Pak J, Kang, Jeong BC, Lee SH. Review Article; Clinical Applications of Platelet-Rich Plasma in Patellar Tendinopathy. BioMed Research International. Volume 2014, Article ID 249498, 15 sider, http://dx.doi.org/10.1155/2014/249498

53. Ekås G, Engebretsen L. Platerikt plasma; en plass i klinikken verdig? Norsk Idrettsmedisin 2014; nr.4:30- 3.

54. Weitoft T, Larsson A, Saxne T, Ronnblom L. Changes of cartilage and bone markers after intraarticular glucocorticoid treatment with and without postinjection rest in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis., 2005;64:1750-1753.

55. Campbell KA, Ericson BJ, Saltzman BM, Mascarenhas R, Bach BR, Cole BJ, Verma NN. Is local viscosupplementation injection clinically superior to other therapies in treatment of osteoarthritis of the knee: A systematic review of overlapping meta-analysis. Arthroscopy: The journal of arthroscopic and related surgery. 2015;10 (31):2036-2045.

56. Fitzpatrick J, Bulsara M, Zheng MH. The effectiveness of Platelet-Rich Plasma in treatment of tendinopathy. A meta-analysis of Randomized Controlled Clinical Trials. The American Journal of Sports Medicine, 2017; 45,1:226-233. 

AktivA

Aktiv – A er et kunnskapsbasert prosjekt bestående av...

les mer