Akupunktur

Akupunktur har vært brukt i Kina i flere tusen år. Forskning viser at akupunktur virker via de perifere nervene og bindevevet som frigjør transmittere som har en effekt på det sentrale nervesystemet. Disse signalstoffene regulerer områder i hjernen som blant annet påvirker det autonome nervesystemet.
Effekten av akupunktur er godt dokumentert ved en rekke lidelser, blant annet kronisk smerte, hodepine, migrene, nakkesmerter, kvalme, allergi, søvnproblemer, depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og flere andre tilstander.

I Norge er det i dag fire nasjonale kliniske retningslinjer som anbefaler bruk av akupunktur som behandling. Akupunktur anbefales som behandling ved kronisk lave ryggsmerter, ved kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme, ved svangerskapskvalme og i behandling av kjevesmerter. Les mer her!

Fra 2003 og fram til oktober 2019 har det vært avlagt ti doktorgrader knyttet til akupunktur ved norske universiteter. Hele 37% av landets sykehus tilbyr akupunktur som behandlingsform.

Ved å gå inn på www.akupunktur.no kan du lese om forskning på akupunktur og skaffe deg nyttig informasjon.

Behandling

En Akupunktør MAF bruker sterile engangs- nåler. Akupunkturforeningen stiller krav til medlemmene om utdanning innen vestlig medisin og tradisjonell kinesisk medisin.

Når brukes akupunktur?

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler akupunktur brukt på over 40 sykdomsforløp som astma, urinveislidelser, infertilitetsproblemer , kretsløpsproblemer, allergi, menstruasjonsproblemer, søvnproblemer, hodepine / migrene, muskel-og skjelettplager, svangerskapskvalme og smertelindring under fødsel.

Virkningsmekanismer

Forskningen innen akupunktur har økt  de siste årene, og akupunkturens smertedempende effekt er godt dokumentert. Kroppens egenproduksjon av bl.a. endorfiner blir stimulert, og dette stoffet virker smertelindrende i kroppen. I tillegg frigjøres serotonin, som har positiv effekt på den psykiske tilstand. Akupunktur virker via det autonome nervesystemet.

Fibromyalgi og akupunktur

Fibromyalgi er en tilstand med diffust utbredt smerte, samt en rekke uspesifikke symptomer med varighet i minst 3 måneder. Tilstanden utvikler seg over tid og finnes hos cirka tre prosent av befolkningen i Norge. Norge er blant de land som har høyest forekomst av fibromyalgi og det er flest kvinner som får diagnosen og andelen pasienter som faller ut av arbeidslivet på grunn av fibromyalgi er relativ stor. Les mer

Mer informasjon om akupunktur

Akupunkturforeningen, har en omfattende hjemmeside med god informasjon som er linket opp til vår hjemmeside.
Se www.akupunktur.no  Virkningsmekanismer- Her finner du god informasjon.
Akupunkturforeningen jobber aktivt for en snarlig autorisasjon av akupunktører.

AktivA

Aktiv – A er et kunnskapsbasert prosjekt bestående av...

les mer